درباره ما

تلاش ما اين است كه در پايان دورة تحصيلات ابتدايي ما به اين اهداف و فرزندان ما به اين آگاهي‌ها رسيده باشند:

 1. اصول دین را می داند و به آن معتقد است .
 2. خداوند را دوست دارد و او را بهترین یاور و کمک می داند.
 3. با زندگی انبیاء اولوالعزم به ویژه نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و معصومین تا حدودی آشناست و آنان را دوست دارد.
 4. با معنای معاد آشناست و می داند که انسان در کارهایی که انجام می دهد نزد خداوند پاسخگو است .
 5. به اولیاء دین ، بزرگان و شخصیتهای اسلامی احترام می گذارد.
 6. معنای تولی و تبری را می داند.
 7. قرآن را از رو می خواند و با ترجمه برخی از سوره ها آشنایی داشته و از حفظ می خواند.
 8. ترجمه بعضی از احادیث ساده را می داند.
 9. نماز را به درستی می خواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشنا است .
 10. نماز های واجب را با رغبت می خواند
 11. افراد محرم و نامحرم را تشخیص می دهد و احکام را در حد ضرورت می داند.
 12. با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید آشنا است و احکام را در حد ضرورت می داند و به آن عمل می کند.
 13. با حلال و حرام آشنا است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعایت می کند.
 14. معنای امر به معروف و نهی از منکر را می داند .
 15. به مجاهدین در راه خدا و شهداء احترام می گذارد.
 16. زمان ها و مکان های مقدس و مهم را می شناسد.
 17. به حضور در مسجد علاقه نشان می دهد و آداب را می داند.

اخلاقی:

 1. راستگو و امین است .
 2. مؤدب و مهربان است.
 3. به عهد خود پای بنداست .
 4. مظاهر حیا و عفت در او آشکار است .
 5. احترام به بزرگترها را ، وظیفه خود می داند و به نظرات آنها توجه می کند.
 6. از والدین اطاعت می کند .
 7. شجاع و صبور است .
 8. تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد .
 9. تکالیف شخصی روزانه خود را شخصاً انجام می دهد.
 10. برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش می کند.
 11. پوشش اسلامی را دوست دارد و آن را رعایت می کند.
 12. اوقات فراغت خود را با فعالیت ها و بازی های مناسب پر می کند.
 13. امیدوار و با نشاط است و از موجهه با مشکلات نمی هراسد.
 14. ظاهری آراسته دارد .
 15. خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد.
 16. برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد .
 17. در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند.
 18. برای انجام کارهای خود دوستانش را به زحمت می اندازد.
 19. همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می کند.
 20. در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند.
 21. نظم و انضباط رادر خانه ، مدرسه و اجتماع رعایت می کند.

علمی و آموزشی:

 1. نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.
 2. در فکر کردن، شنیدن ، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.
 3.  با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند.
 4. به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است .
 5. ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند.
 6.  مهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است .
 7. با نحوه یادگیری خو تاحدودی آشناست .
 8. به مطالعه کتاب علاقه مند است .

فرهنگی و هنری:

 1. به زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد .
 2.  در زمینه های هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می گیرد.
 3. از مشاهده آثار هنری لذت می برد.
 4.  ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد .
 5. سنت ها ، پدیده ها و آثار موزون را دوست دارد .
 6. با برخی از آثار معروف هنری آشنا است .
 7. به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقه مند است .
 8. برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی – ایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است .

 

اجتماعی:

 1. وظایف خود را در مقابل خانواده ، دوستان و همسایگان می داند.
 2. اعضای خانواده خود را دوست دارد و در انجام کارها به آن ها کمک می کند.
 3. به معلمین و اولیاء مدرسه احترام می گذارد.
 4. به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می کند.
 5. برای بدست آوردن حق خود از راه های درست تلاش می کند.
 6. همکلاسی های خود را دوست دارد و به آنها کمک می کند.
 7. همکاری با دیگران را دوست دارد.
 8. در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می کند.
 9. مقررات مدرسه را می داند و به آنها عمل می کند.
 10. به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان می دهد.
 11. به انجام وظایف و مسئولیت هایی که به عهده او می گذارند ، پای بند است
 12. نظرات اصلاحی دیگران را درمورد خود می پذیرد.
 13. اشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر می دهد.
 14. در برابر خدمت دیگران قدر شناس است و از آنها تشکر می کند.
 15. آداب سخن گفتن را رعایت می کند.
 16. خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد.

زیستی:

 1. از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند.
 2. در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می کند.
 3. بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند.
 4.  در حفظ محیط زیست کوشا است .
 5.  با تمرین ها و بازی های مناسب ، قابلیت ها ی جسمی خویش را افزایش می دهد.
 6. نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.
 7.  اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک می کند.
 8. در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می کند.

سیاسی:

 1. نظام جمهوری اسلامی ایران را می شناسد ، به پرچم کشور احترام می گذارد و سرود ملی را از حفظ می خواند.
 2. با زندگی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است و از او به بزرگی یاد می کند.
 3.  اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک می کند.
 4. به حکومت دینی و ولایت فقیه ، علاقه مند است .  مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بی تفاوت نیست.
 5. اقوام مختلف ایرانی را می شناسد و با آنان احساس همبستگی می کند
 6.  افراد عدالتخواه و حق طلب را دوست دارد.
 7. سران کفار و مشرکین صدر اسلام را می شناسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبر و مسلمین آشنا است .
 8. سران کفار و مشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر می شناسد.
 9. با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشنا است .

اقتصادی:

 1. کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند ، احترام می گذارد.
 2. وسایل خود را تمیز وسالم نگه می دارد.
 3. تن پروری ، بیکاری و راحت طلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه می داند.
 4.  در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می کوشد و در استفاده از آنها درست عمل می کند.
 5. مالکیت خود و دیگران را تمیز می دهد و به مالکیت دیگران احترام می گذارد.
 6. مشاغل و حرف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد .
 7. به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند است


تعداد بازدید : 2522